۱۰،۰۰۰ دلار طی دو هفته

همه چیز گویای روند افزایشی قیمت در جفت رمزارز بیتکوین/تتر می باشد و اگر وضع به همین منوال پیش رود، می تواند در ماه آینده پنج رقمی نیز شود. تور دمیستر اقتصاددان برجسته در حوزه بیتکوین و شریک تجاری ادامانت کپیتال نگاهی به نمودارها انداخته و طرحی صعودی را برای آن ترسیم کرده است.

ادامه این سناریو می‌تواند بیت‌کوین را در اوایل ماه ژوئن به ۱۰،۰۰۰ دلار رهنمون کند. با عنایت به اینکه علیرغم چندین بار تلاش برای رسیدن به سطح ۶۰۰۰ دلار، این مهم عملی نگردیده است، کاملاً منصفانه است که بگوییم کمترین مقاومتی در مسیر افزایشی قیمت وجود دارد.

  چند روز پیش بیت کوینیست از امکان اصلاح ۳۰درصدی قیمت گزارشی داده بود. چنانچه این موضوع در چرخه های پیشین بازار نیز اتفاق افتاده بود و ممکن است این مساله دوباره اتفاق بیفتد. در صورت وقوع و با توجه به قیمت فعلی، بیتکوین ممکن است تا تراز ۵۵۰۰ دلار اصلاح را تجربه کند.

جاش راجر تحلیگر و آنالیزور بازار، خاطرنشان میسازد، مزایای بزرگی در اصلاح قیمت در یک رالی افزایشی وجود دارد. او تصریح میکند:

پیش از این نیز اصلاح ۳۰ درصدی پس از یک دوره افزایشی درخصوص بیتکوین تجربه شده است و ما نمیخواهیم در این مورد به بحث بنشینیم، تنها به این نکته بسنده میکنیم که متوسط سودی که پس از ۳۰% اصلاح قیمت نصیب خریداران شده است بالغ بر ۱۵۳% بوده است.

از منظر فاندامنتالی وضعیت برای یک اصلاح قیمت چندان مطلوب نیست، چنانکه در چند روز گذشته غول مخابرات آمریکا از پذیرش بیتکوین به‌عنوان روشی جهت پرداخت صورتحساب مشتریانش خبر داده است. فیسبوک نیز خبری با مضمون راه اندازی کوین اختصاصی اش را رسانه ای کرده است.

آنتونی پومیلیانو، از بنیانگذاران مورگان کریک، اخیرا برخی از مؤسسات و شرکت های بزرگ و مشهور را که وارد دنیای رمزارز شده اند را به شرح ذیل لیست کرده است:

وی در ادامه گفت: آیا شما حاضر به شرط بندی در برابر موفقترین شرکت ها و سرمایه گذاران در سرتاسر جهن هستید؟ اینها، همان چیزی های خوبی است که کفه ترازو را به سمت بیتکوین سنگین می کند و لذا چنج رقمی شدن قیمت چندان دور از دسترس نبیت.

 

منبع : پول و تجارت