چندین سال بطول انجامید تا دست آنها به این پول برسد اما با وجود این هنوز تعداد ۲۰۰،۰۰۰ سکه ام تی گاکس(MT Gox) باقی مانده که در نتیجه ورشکستگی غیر قابل دست یابی هستند.

در هر حال این سکه های گاکس در بیت کوین باقی مانده اند در حالیکه سکه های این وزارتخانه تبدیل به پول کاغذی(fiat) شده اند که تعداد ۱۴۴،۳۳۶ بیت کوین تنها به مبلغ ۵۰ میلیون دلار با نرخ میانگین ۳۳۴ دلار به ازای هر بیت کوین بفروش رسید.

با وجود اینکه در حال حاضر تعداد ۱۴۴،۳۳۶ بیت کوین ارزشی معادل ۶۰۰ میلیون دلار دارد، طی این دو سه سال ارزش دلار در مقایسه با بیت کوین بطور قابل توجهی کاهش یافته است.

آنها با ارزشی بیش از قیمتشان توسط بوروکراتها(bureaucrats) که منتظر تثبیت وضعیت قانونی بیت کوین پیش از فروششان نمانده اند، به فروش رسیدند.

اما برای هر بازنده برنده ای وجود دارد و در این مورد بدون شک تیم دراپر(Tim Draper) است که بسیاری از سکه ها را خیلی تمیز و خیلی ارزان خریداری نمود در حالیکه بیت کوین در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بازار کاهش تقریبا ۱۵۰ دلاری خود را تاب آورد و آن را از سر گذراند.

ارزش بیت کوین های وی نسبت به زمانی که سکه ها را خریداری نمود ده برابر افزوده شده و این همه تنها طی دو سال روی داده است. با وجود اینکه خرید نامطلوبی به نظر نمی رسد اما مالیات دهندگان مشکوک ایالات متحده از این خریدی که به تصور آنها بسیار نامطلوب می باشد، مسرورند.