اتریش به فهرست کشورهای برنامه ریزی شده برای تنظیم بورس اوراق بهادار پیوست

به گزارش بلومبرگ نگرانی اصلی دولت، محدود کردن استفاده از رمزنگاری پولی برای پولشویی است. به همین دلیل، دولت مایل است اقدامات نظارتی بر روی داراییهای رمزنگاریرا گسترش دهد.

هارتویگ Loeger وزیر دارایی گفت: "انتقادات قابل ملاحظه ای در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازگو شده است." در نتیجه، او ادامه داد: "ما نیاز به اعتماد و امنیت بیشتری داریم".

 

Loeger گفت اقداماتی را که دولت قصد دارد انجام دهد شامل شناسایی تمام احزاب تجاری می باشد و معادل 10،000 دالر (12،300 دلار) و یا بیشتر به واحد اطلاعات مالی دولت اختصاص داده شده است.

 

Loeger گفت: این مقررات همچنین سکه های اولیه (ICOs) را پوشش می دهد. دولت قوانین موجود در مورد دستکاری بازار، تجارت داخلی و جلوگیری از اجرا را اعمال خواهد کرد، و سازمان دهندگان مجبور خواهند شد "پروانه های دیجیتال" را به اداره بازار مالی کشور (FMA) ارسال کنند.