جوایز Ethereum  در زمینه کمک مالی جدید

بنیادی که به منظور پیشبرد و حفظ  ethereum اختصاص یافته است رسما اعلامیه اولین موج اعطای کمک را اعلام کرد.

در روز چهارشنبه اعلامیه ای مبنی بر کمک یک بنیاد به جامه  اتریوم صادر شد .

در مجموع 13 پروژه بیش از 2.5 میلیون دلار برای کار بر روی قابلیت مقیاس پذیری، امنیت، تجربه توسعه، مطالعه رابط کاربری و سایر مشتقات بلوک های اتریوم به کار گرفته شده اند.

 کمک هزینه ها به جامعه اتریوم کمک خواهد کرد که برنامه های توزیع شده و قراردادهای هوشمند را بهتر بسازند. این بنیاد همچنین اشاره کرد که موضوعات مختلفی که هر یک از گیرندگان تحقیق می کند، می گوید: "ما امیدواریم که این کمک های مالی به اکوسیستم که نیاز به حمایت بیشتری دارند کمک به سزای بکند."

 

بنیاد ادامه داد،: "اینجا برای خدمت به تیم ها و افرادی است که در تلاش برای جلوگیری از تراژدی عمومی هستند."

 

روز چهارشنبه، بنیاد تغییرات را توضیح داد:

 

"ما تصمیم گرفتیم حمایت از پروژه هایی را انجام دهیم که کار بزرگی در زمینه مقیاس پذیری، سودمندی و امنیت دارند.."

 

همچنین کمک های مالی به طور جدی به شبکه اصلی مربوط نمی شود. بنیاد اشاره کرد که برخی از کمک های مالی خود را برای اعضای جامعه که پیشنهاداتی میدهند از جمله، به "هکران" اختصاص داد.