تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

بیتکوین / Bitcoin

خرید: 1,478,955,603.03 فروش: 1,504,543,070.21 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

اتریوم / Ethereum

خرید: 85,452,984.51 فروش: 86,931,409.85 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 843,940.79 فروش: 858,541.84 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 3,557,414.72 فروش: 3,618,961.69 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 7,675.35 فروش: 7,808.14 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 774,141.17 فروش: 787,534.62 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 22,249.52 فروش: 22,634.46 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

نئو / NEO

خرید: 359,053.51 فروش: 365,265.50 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

وی چین / VeChain

خرید: 1,302.92 فروش: 1,325.46 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دای / Dai

خرید: 28,900 فروش: 29,400 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود