تالار خرید و فروش


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

اتریوم / Ethereum

خرید: 55,246,539.37 فروش: 56,202,361.85 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

بیتکوین / Bitcoin

خرید: 807,373,242.81 فروش: 821,341,638.01 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

نئو / NEO

خرید: 314,588.50 فروش: 320,031.21 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

ای او اس/ EOS

خرید: 26,217.71 فروش: 26,671.30 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

زی‌کش / ZCash

خرید: 976,950.77 فروش: 993,853.03 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

آیوتا / IOTA

خرید: 6,206.65 فروش: 6,314.03 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

مونرو / Monero

خرید: 4,429,046.35 فروش: 4,505,673.45 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دش / Dash

خرید: 1,269,372.44 فروش: 1,291,333.90 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود

دای / Dai

خرید: 28,900 فروش: 29,400 تومان موجودی: عدم موجودی ناموجود