فرم فروش


پس از ثبت سفارش، از قسمت ورود، وارد پنل کاربری خود شوید. فاکتور نهایی در پنل کاربری شما به همراه اطلاعات پرداخت ارسال خواهد شد.

تذکر: چنانچه در سایت ثبت نام نشده اید و یا مراحل احراز هویت شما در سایت تایید نشده است، امکان ثبت سفارش فروش وجود ندارد و پیگیری نخواهد شد.