آدرس

تعداد آدرس‌هایی که بیش از یک بیت کوین دارند به شدت افزایش یافته است

/77k-surge-in-rich-btc-addresses

یکی از شاخص‌های مهمِ درون زنجیره‌ای (آن چین) در شبکه بیت کوین طی دوازده ماه گذشته با افزایش رو به رو بوده است. به گفته کارشناسان افزایش این شاخص نشان از انباشت سرمایه‌هایِ معامله‌گران خرد دارد.