آدرس های بیت کوین

حدود ۹۳٪ از آدرس‌های بیت کوین در سود هستند

/bitcoin-rally-pushes-addresses-in-profit-to-93

داده‌های تازه گلاسنود (Glassnode) نشان می‌دهد که با توجه به قیمت ۱۱,۰۰۰ دلاری بیت کوین، چیزی در حدود ۹۳٪ از آدرس‌های بیت کوین در وضعیت سوددهی قرار دارند.