آمریکای شمالی

افزایش جست‌وجوی کلمه‌ی بیت کوین در آمریکای شمالی

/americans-are-googling-bitcoin-in-the-middle-of-the-night

داده‌های دریافتی از سرویس گوگل ترندز، نشان می‌دهد که جست‌وجوی واژه بیت کوین در آمریکای شمالی در ساعت یک نیمه‌شب به وقت شرق آمریکا به اوج خود می‌رسد.