ارزدیجیتال بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران ارز دیجیتال عرضه می‌کند اما امسال نه

/iranian-central-bank-to-issue-a-digital-currency

معاون فناوری بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار پول در انحصار بانک مرکزی است و هیچ ارز دیجیتال دیگری را به جز ارز دیجیتال بانک مرکزی قبول نداریم، گفت: بعید است که این ارز دیجیتال امسال رونمایی شود.