اسپانیا

اسپانیا در حال ارسال 66،000 اعلامیه مالیاتی به دارندگان رمزارزهاست

/spain-is-sending-tax-notices-to-digital-currency

اسپانیا امور مالیاتی مربوط به ارزهای دیجیتالی خود را افزایش می‌دهد و این بار 66000 نفر از دارندگان ارزهای دیجیتال ناچار به پرداخت مالیات خواهند بود.