افزایش فعالیت

افزایش ۸۰۰ درصدی فعالیت بر زنجیره رمز ارزهای پایدار

/stablecoin-on-chain-activity-grows-800-in-a-year

طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت تحلیل بازار TokenAnalyst در ۱۲ ماه گذشته فعالیت روی زنجیره‌ی رمز ارزهای پایدار ۸۰۰ درصد افزایش یافته است.