اوضاع اقتصادی

مردم لبنان برای فرار از اوضاع بد اقتصادی به سمت بیت کوین روی می‌آورند.

/lebanese-tend-to-bitcoin-and-crypto

امسال شاهد افزایش چشمگیر محبوبیت بیت کوین در میان شهروندان لبنان بودیم. این افزایش محبوبیت با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه از جانب بانک‌های این کشور برای خلاص شدن از شر زوال اقتصادی، بیشتر نیز شد.