اوکراین

اوکراین دارایی‌های رمز ارزی و مجازی را تصویب و قانونی می‌کند

/ukraine-adopts-and-legalizes-crypto

پارلمان اوکراین به‌طور رسمی پیش نویس قانون دارایی‌های رمز ارزی مجازی را تصویب کرد که به‌طور مشخص دارایی‌های مجازی شامل رمز ارزها را در حوزه‌های قضایی، اقتصادی و تجاری این کشور قانونی می‌کند.