اینستاگرام

برنامه‌ای مشابه اینستاگرام برای NFTها عرضه شد

/context-makes-nft-trading-feel-like-instagram

برنامه کانتکست (Context) مانند اینستاگرام برای دنیای توکن‌های NFT است. در این برنامه می‌توان هنرمندان، مجموعه‌داران و توکن‌های غیر قابل تعویض را دنبال کرد و داده‌های بازار آن ها را به راحتی به دست آورد.