بازارمالی

صرافی Deutsche Borse در آستانه عرضه بسته مالی جدید مبتنی بر بیت‌کوین

/new-bitcoin-exchange-traded-product-to-be-listed-on-deutsche-borse-exchange

شرکت سرمایه‌گذاری لندنی  ETC Group می‌خواهد یک بسته مالی بهادار مبتنی بر بیت‌کوین را در بازار مبادله الکترونیک آلمان لیست کند.