بانک های آمریکایی

مجوز ارائه‌ی خدمات نگه‌داری از رمزارزها در بانک‌های آمریکایی صادر شد

/us-banking-regulator-green-lights-crypto-custody-at-federally-chartered-banks

دفتر کنترل ارز وزارت خزانه‌داری آمریکا در نهایت مجوز ارائه‌ی خدمات نگه‌داری از رمزارزها را برای بانک‌های آمریکایی صادر کرده است