برداشت و جابه جایی رمزارزها

امکان برداشت و جابجایی رمز ارزها در پی‌پال

/paypal-enables-crypto-withdrawals

پی‌پال اعلام کرده است که کاربران آن به‌زودی می‌توانند رمز ارزهای خود را به کیف‌پول‌های خارج از این سایت منتقل کنند.