برنامه سانتاندر

برنامه سانتاندر برای توسعه ریپل در 4 کشور طراحی شد

/post-58

ریپل یکی از بزرگترین مشتریان خود گروه سانتاندر را به خود اختصاص داده است . اپلیکیشن تلفن همراهی که توسط این شرکت طراحی شده است.