به رسمیت شناختن بیتکوین

بیت کوین و آزادی اقتصادی

/post-47

مطالعات بسیاری در مورد آزادی اقتصادی در سراسر جهان انجام شده است. کشورهایی که بیت کوین را ممنوع کرده و یا بیش از حد تنظیم کرده اند، از رتبه بندی آزادی اقتصادیکمی بهره مند هستند .براساس شاخص آزادی در سال 2017، 5 کشور زیر از لحاظ اقتصادی آزاد بودند:هنگ کنگ سنگاپور نیوزلند سوئیس استرالیا