به روز رسانی اتریوم

به‌روزرسانی لندن اتریوم در شبکه آزمایشی Goerli، فعال شد

/ethereums-london-goes-live-on-goerli

در حالی که عملکرد اخیر قیمتی اتریوم بسیار ناخوشایند بوده، اما به نظر می‌رسد این سکه در حال پیشرفت است. ساعاتی پیش به‌روزرسانی لندن اتریوم در شبکه آزمایشی Goerli، فعال شد. این نسخه در بلوک شماره 5062605 و در پشت نسخه‌ای که در 24 ژوئن در بلوک شماره 10499401 در شبکه آزمایشی Ropsten فعال شد، قرار گرفت.