تبلیغات

جریان طرح شکایت ریپل از یوتیوب چیست؟!

/ripple-files-lawsuit-against-youtube

شرکت ریپل Ripple و مدیر اجرایی آن برادگارلینگ هاوس علیه یوتیوب درخواست شکایتی را مطرح کرده اند.