ثروت

جک دورسی 28 درصد ثروتش را صرف مبارزه با کرونا ویروس می‌کند

/dorsey-donates-28-of-his-wealth-to-global-covid-19

جک دورسی مدیراجرایی توئیتر و موسس Square یک حرکت خیرخواهانه به نام “شروع کوچک LLC” را آغاز کرده است.