حسن روحانی

هر نوع استخراج ارز دیجیتال از امروز تا پایان شهریور ممنوع است

/rouhani-says-all-crypto-mining-is-banned-until-september

حسن روحانی در جلسه امروز هیئت دولت اعلام کرد که هر گونه استخراج ارزهای دیجیتال، چه دارای مجوز و چه بدون مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است.