حمله 51 درصد

شبکه بیت کوین SV مورد حمله ۵۱٪ قرار گرفت

/bsv-reportedly-suffers-massive-51-attack

لوکاس نوزی از شرکت کوین‌متریکس درخصوص حمله ۵۱ درصدی به بلاچین بیت کوین SV گفت: پس از حمله دیروز، میزان هش بسیار زیادی در ساعت ۱۱:۴۶ صبح در شبکه وارد شد و مهاجمان به هدف خود رسیدند.