دارک نت

تراکنش‌های ارز دیجیتال در دارک نت دو برابر شده است

/crypto-payments-on-darknet-markets-doubled

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد جریان ارزهای دیجیتال که وارد دارک نت می‌شود برای اولین بار در چهار سال اخیر دو برابر شده است. دارک نت بخشی از اینترنت است که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست.