دیوید کلیمن

کریگ رایت: توانایی پرداخت بیت کوین‌های کلیمن را ندارم؛ ماجرا از سر گرفته شد

/wright-denied-agreement-with-kleiman

کریگ رایت (Craig Wright)، متخصص استرالیایی علوم رایانه‌، رسماً تصدیق کرد که توانایی تأمین مالی توافقش را با وراث دیوید کلیمن (David Kleiman) ندارد.