رتبه ی اعتباری بیت کوین

رتبه‌ی اعتباری بیت کوین از نگاه Weiss Ratings یک پله ارتقا یافت

/live-news-2

Weiss Ratings، ارائه دهنده‌ی آمریکایی داده‌های سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد قیمتی قوی بیت کوین (BTC) درجه‌ی A- یا «عالی» را به آن داد.