سانسور بیتکوین

سانسور مجدد محتوای مربوط به بیت کوین در فیسبوک

/facebook-censors-bitcoin-related-content-once-again

در روزهای گذشته فیسبوک مشغول سانسور تمام پست‌هایی بود که در توضیحاتشان #بیتکوین داشتند. تفاوتی هم ندارد که این پست‌ها فیلم باشند، عکس باشند یا متن خالی، به‌هرحال اگر هشتگ بیت کوین داشته باشند فیسبوک آن‌ها را سانسور کرده و دسترسی عموم را به هرگونه اطلاعات مربوط به رمزارز محدود می‌کند.