ستاد مبارزه با قاچاق کالا

دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق درباره دستگاه‌های استخراج منتشر شد

/iranian-authorities-released-guideline-for-mining-cryptos

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی اجرایی، دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی به کشور شده‌اند را تعیین‌تکلیف کرد.