سختی شبکه بیتکوین

تنظیم سختی شبکه بیت کوین همچنان منفی؛ درآمد ماینرهای بیت کوین بیشتر شد

/bitcoins-longest-streak-of-negative-difficulty-adjustment

تنظیم سختی ماینینگ شبکه بیت کوین، برای چهارمین بار متوالی رکورد منفی را ثبت کرد.