شبکه آزمایشی اتریوم 2 0

شبکه آزمایشی اتریوم ۲.۰ از کار افتاد

/ethereum-2-0-testnet-crashes

شبکه آزمایشی اتریوم ۲.۰ جمعه اخیر از کار افتاد و نمی‌تواند تولید بلاک را انجام دهد و در حال حاضر متوقف شده است.