شبکه اتریوم

افزایش ۲۷ درصدی هش ریت اتریوم به دلیل رشد کاربردهای این شبکه

/ethereums-hash-rate-is-up-27

کاربردهای اتریوم از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا به اینجا به سطحی قابل توجه رسیده است.