شبکه ی اتریوم

تا آغاز کار شبکه‌ی اتریوم۲، تنها چند هفته زمان باقی مانده

/eth-2-0-could-be-6-8-weeks-away-as-developers-share-latest-news

به گفته‌ی یکی از توسعه‌دهندگان اتریوم۲، احتمالاً طی ۶ تا ۸ هفته‌ی آتی شاهد عرضه‌ی فاز صفر شبکه‌ی اصلی اتریوم۲ خواهیم بود.