صرافی کوینکس

آموزش صرافی کوینکس

/coinex-exchange

معرفی صرافی کوینکس (coinex)کوینکس در سال 2017 تاسیس شد. در داخل سایت صرافی Coinex نوشته شده که این صرافی در کشور استونی واقع شده است.