طلای آینده ازجنس دیجیتال

علی میزانی: طلای آینده از جنس دیجیتال خواهد بود

/ali-mizani-davos-davos-switzerland

کارشناس و تحلیل‌گر مطرح ارزهای دیجیتال در داووس سوئیس گفت: نوع بشر در حال مهاجرت تدریجی از جهان واقعی به جهان مجازی است و طلای آینده از جنس دیجیتال و مستقل از جهان واقعی خواهد بود.