علیرضاهادی

علیرضا هادی: به استخراج کنندگان خارجی رمزارز یارانه تعلق نمی‌گیرد

/foreign-companies-would-not-get-any-financial-aid

علیرضا هادی مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت اظهار داشت سرمایه‌گذار خارجی از هیچ‌گونه یارانه داخلی (برای استخراج کنندگان رمزارز) بهره‌مند نمی‌شود.