قانون گذاری ارز دیجیتال

معاون وزیر اقتصاد گفت: استفاده از ارز دیجیتال برای خریدهای خارجی آزاد است.

/the-deputy-minister-of-economy-said-the-use-of-digital-currency-for-foreign-purchases-is-free

چندماهی است که از مصوبه دولت برای قانونی بودن استخراج ارزهای دیجیتال گذشته است و البته بخشنامه عملیاتی آن هنوز منتشر نشده است. بسیاری از کاربران می‌گویند که وقتی استخراج ارزهای دیجیتال آزاد شده آیا می‌توان نسبت به خرید و فروش داخلی آن پرداخت؟ در ادامه پاسخ این سوال را از زبان یکی از مسئولین دولتی می‌خوانید.