قراردادهای هوشمند اتریوم

کمک هزینه ها میلیونی جدید به جامعه اتریوم

/post-72

جوایز Ethereum  در زمینه کمک مالی جدیدبنیادی که به منظور پیشبرد و حفظ  ethereum اختصاص یافته است رسما اعلامیه اولین موج اعطای کمک را اعلام کرد.