قوانین ارزهای دیجیتال

بانک چین درصدد تنظیم قوانین جدید برای ارزهای دیجیتال

/chinas-central-bank-policies-cryptocurrencies

لی بو (Li Bo) معاون بانک خلق چین طی همایش بوائو (Boao) در تاریخ ۱۸ آوریل، درباره اقدامات قوانین جدید مرتبط با ارز های دیجیتال سخن گفت. وی بیان کرد:کشورهای بسیار زیادی نظیر چین بر روی این موضوع در حال مطالعه هستند که چه نوع قانونگذاری باید برای این واسطه‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.


برنامه ریزی اتریش برای قوانین جدید ارزهای دیجیتال

/post-68

اتریش به فهرست کشورهای برنامه ریزی شده برای تنظیم بورس اوراق بهادار پیوست