قیمت کادانو

قیمت کاردانو برای اولین بار به ۳ دلار رسید

/ada-hits-3-testnet-supports-smart-contract

قیمت کاردانو برای اولین بار در صرافی بیتفینکس از ۳ دلار عبور کرد.