مالیات ارزدیجیتال

در گفتگو با بنیان‌ گذار انجمن رمز ارز ایران مطرح شد: چه سازوکاری برای مالیات ارزهای دیجیتال مناسب است؟

/%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بحث مالیات برای کسب‌وکارهای داخلی فرصتی ایجاد نخواهد کرد و در ازای پرداخت مالیات در ایران متأسفانه خدماتی در اختیار کسب‌وکارها قرار نخواهد گرفت. برخلاف سایر کشورها که یک دیدگاه ۲ طرفه بر مالیات حاکم است.