مراکز استخراج رمز ارز

سخنگوی صنعت برق: مراکز استخراج رمز ارز، نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند

/mining-farms-can-build-renewable-powerhouse

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد تاکنون بیش از ۵۵۰۰ مرکز غیر مجاز استخراج رمز ارز کشف شده است.