ناجی

قرنطینه اسکناس‌ها توسط بانک مرکزی آمریکا؛ بیت کوین، ناجی این روزهای ما

/bitcoin-btc-fixes-this-federal-reserve-quarantines-cash-to-stop-coronavirus

بانک مرکزی ایالات متحده‌ی آمریکا موسوم به فدرال رزرو برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دست به قرنطینه اسکناس‌های کاغذی و پول نقد زده است.