نسیم طالب

نسیم طالب: بیت کوین «ایده خوبی» است اما تقریبا تمام بیت کوینرها «احمق» هستند!

/talb-says-most-bitcoiners-are-total-idiots

نسیم طالب، نویسنده کتاب‌های مشهوری همچون قوی سیاه، ضمن انتقاد شدید از اعضای جامعه بیت کوین، این ارز دیجیتال را ایده‌ای خوب توصیف کرد.