هاردفورک لندن اتریوم

هاردفورک لندن اتریوم با موفقیت انجام شد

/london-hardfork-successfully-implemented-on-ethereum-network

هارد فورک لندن شبکه اتریوم بالاخره با موفقیت انجام شد. در این به‌روز رسانی ۵ طرح پیشنهادی بهبود اتریوم در شبکه پیاده‌سازی شد.