هایپر لجر

هایپر لجر یک کتابخانه رمزنگاری جدید به منظور توسعه DLT ایجاد کرد

/post-131

با توجه به اعلامیه رسمی 4 دسامبر، کمیته اجرایی هایپر لجر، پروژه Ursa که یک کتابخانه نرم افزاری رمزنگاری می باشد را تصویب کرد.