هند

بانک مرکزی هند: ارزهای دیجیتال در این کشور غیرقانونی نیست

/reserve-bank-of-india-with-important-clarifications-on-crypto-regulations

بانک رزرو هند، شفافسازی مهمی در خصوص قوانین کنونی مرتبط با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال انجام داد.