هیئت مدیره بانک مرکزی

وزیر امور خارجه ایران برنامه های ارزهای دیجیتال را اعلام کرد

/post-67

اظهارات جدید نشان می دهد که بانک مرکزی ایران در حال توسعه یک رمزنگاری پولی است که توسط دولت اداره می شود.