وزارت دادگستری

وزارت دادگستری ایالات متحده و بیت کوین

/post-30

چندین سال بطول انجامید تا دست آنها به این پول برسد اما با وجود این هنوز تعداد ۲۰۰،۰۰۰ سکه ام تی گاکس(MT Gox) باقی مانده که در نتیجه ورشکستگی غیر قابل دست یابی هستند.
در هر حال این سکه های گاکس در بیت کوین باقی مانده اند در حالیکه سکه های این وزارتخانه تبدیل به پول کاغذی(fiat) شده اند که تعداد ۱۴۴،۳۳۶ بیت کوین تنها به مبلغ ۵۰ میلیون دلار با نرخ میانگین ۳۳۴ دلار به ازای هر بیت کوین بفروش رسید.